Onze Babytheek is momenteel beperkt open. Gelieve een AFSPRAAK te maken om spullen op te halen of terug te brengen. Let op: adres is gewijzigd naar de Pantheonlaan 14 in Koekelberg.

 

Notre Bébéthèque s est actuellement ouverte sur une base limitée. Veuillez prendre RENDEZ-VOUS pour récuperer ou rendre des articles.  Note : l'adresse a changé et se trouve désormais avenue Panthéon 14 à Koekelberg.

 

>> Zaterdag I Samedi 22 juni: 10u00 - 12u30 @ PANTHEONLAAN 14

>> Vrijdag I Vendredi 19 juli I 19 juillet: 14u00 - 16u00 @ PANTHEONLAAN 14

>> Maandag I Lundi 19 augustus I 19 août: 14u00 - 16u00 @ PANTHEONLAAN 14

 

 

     

Wat?

Een Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Eigenlijk een soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. 

Een jaarabonnement kost slechts 30 euro. 

 Hoe lid worden?

Maak een account aan op deze pagina.

Om jouw lidmaatschap te vervolledigen vragen we om de abonnementskosten (€30) te storten op ons rekeningnummer: BE30 7341 9820 0311, met vermelding van "LIDMAATSCHAP BABYTHEEK_NAAM-VOORNAAM" en een bewijsje of kopij van je uittreksel te mailen naar info@babytheekdeplatoo.be.

Nadat we het betalingsbewijs hebben ontvangen, krijg je een mail ter bevestiging. Vanaf dat moment kan je spullen reserveren.

Babytheek: een duurzame start voor je kleine spruit!

 

REGLEMENT

Quoi?

Une bébéthèque est un service de prêt d'articles pour bébés. Il s'agit d'une sorte de bibliothèque pour les objets dont un bébé a besoin ou que les parents utilisent au cours des 12 premiers mois suivant la naissance. 

Un abonnement annuel ne coûte que 30 euros.

Comment devenir membre?

Créez un compte sur cette page.

Pour finaliser votre adhésion, nous vous demandons de virer les frais d'abonnement (30€) sur notre numéro de compte : BE30 7341 9820 0311, en mentionnant « MEMBERSHIP BABYTHEEK_NAME-FIRSTNAME » et d'envoyer par e-mail un justificatif ou une copie de votre extrait à info@babytheekdeplatoo .be .

Après avoir reçu la preuve de paiement, vous recevrez un e-mail. Ensuite, vous pouvez réserver des articles.

Babytheek : un départ durable pour votre petit bout de chou !

REGLEMENT

What?

A babytheek is a lending service for baby stuff. It is a kind of library for things that a baby needs or that the parents use in the first 12 months after birth. 

An annual subscription costs only €30.

How to become member?

Create an account on this page.

To complete your membership, we ask that you pay the subscription fee (€30) into our account number: BE30 7341 9820 0311, quoting "MEMBERSHIP BABYTHEEK_NAME-FRONT NAME" and emailing proof or a copy of your membership card to info@babytheekdeplatoo.be.

After we have received the proof of payment, you will receive a confirmation mail. From that moment on you can reserve items.

Babytheek: a sustainable start for your baby!

HOUSE RULES